Goldenpoint SE 2016

Ph | Adriano Russo
Stylist | Giacomo Simoni @Green Apple
Adv Agency | Armando Testa
Testimonial | Federica Nargi
Production ! TEN ARTIST