ELLE UK _ THINK YOU KNOW KATIE HOLMES?

Ph | Daniel Clavero
Fashion Editor | Sasa Thomann
Celebrity | Katie Holmes
Production | ten artist