ZALANDO

Ph | Alice Rosati
Stylist | Giorgia Tal
Testimonial | Tamu McPherson
Testimonial | Erika Boldrin
Production | ten artist